Zamek Karlsztejn

Karlsztejn (Karlštejn) jest atrakcją turystyczną znaną niemal na całym świecie. Majestatyczny zamek, wybudowany w średniowieczu przez Karola IV, swoją dzisiejszą kultową formę uzyskał podczas przebudowy pod koniec XIX wieku.

Budowę zamku rozpoczęto w 1348 roku na polecenie króla czeskiego i cesarza rzymskiego Karola IV. Wybrano miejsce w pobliżu Pragi, na wapiennym wzniesieniu skalnym w sercu Czeskiego Krasu, które znajdowało się niedaleko ujścia głębokiej doliny do równiny zalewowej Berounki. Pierwszy etap budowy zamku ukończono prawdopodobnie już w 1355 roku i od tego czasu mieszkał w nim sam cesarz, który nadzorował dalsze prace budowlane oraz dekorację wnętrz, zwłaszcza kaplic zamkowych. Zamek został w pełni ukończony 10 lat później, kiedy dokonano poświęcenia Kaplicy Św. Krzyża (kaple svatého Kříže) w Wielkiej Wieży.

Słynny gotycki zamek był przez Karola IV budowany stopniowo jako miejsce przechowywania królewskich skarbów, zwłaszcza kolekcji świętych relikwii i cesarskich klejnotów koronnych. Jako główny skarbiec i chrześcijańskie miejsce kultu wyznaczono Kaplicę Św. Krzyża założoną

w wieży głównej, będącą najbezpieczniejszym miejscem na zamku. Komnatę ozdobiono kamieniami szlachetnymi i złotem oraz 130 obrazami tablicowymi. Na obrazach namalowano świętych i święte, którzy mieli strzec królewskiego skarbu. Po dziś dzień zachowało się 129 tych obrazów.

W czasie wojen husyckich na początku XV wieku do Karlsztejna przewieziono również czeskie klejnoty koronacyjne, które z krótkimi przerwami pozostały tam przez prawie 200 lat, aż do powstania czeskiego w 1619 roku.

W przeszłości zamek był kilkakrotnie przebudowywany. Niedługo po jego powstaniu, w 1480 roku, nastąpiły przeróbki późnogotyckie, w połowie XVI wieku renesansowe na polecenie samego cesarza Rudolfa II. Jednak najbardziej znacząca modyfikacja nastąpiła dopiero w XIX wieku. Według planów znanego architekta Josefa Mockera zamek został przebudowany w duchu puryzmu, czyli do pierwotnej gotyckiej formy we współczesnej koncepcji z końca XIX wieku.

Obecnie zamek jest dostępny przez cały rok w ramach kilku tras zwiedzania. Wśród najbardziej podziwianych unikatów, które można zobaczyć podczas zwiedzania, jest Kaplica Św. Krzyża, oryginalne dekoracje ścienne z XIV wieku, największa galeria portretów czeskich monarchów oraz wystawiona replika korony św. Wacława.

Pozycja