Miejsce pielgrzymkowe Tetín

Tetín jest jednym z najstarszych historycznych miejsc w Czechach, został zasiedlony już w epoce kamienia i był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych.

Początki wsi związane są ze starymi czeskimi legendami i księżniczką Tetą, która była siostrą księżnej Libuszy, założycielki Pragi. Jednak badania historyczne i opracowania archeologiczne umiejscawiają powstanie wsi w pierwszej połowie X wieku. W tym czasie w Tetínie istniała słowiańska osada, w której pod koniec życia schroniła się księżniczka Ludmiła (ok. 860–921), żona pierwszego udokumentowanego historycznie księcia z rodu Przemyślidów, Borzywoja. W 921 roku Ludmiła została schwytana przez zabójców w Tetínie i uduszona jej własną chustą w nocy z 15 na 16 września. Niedługo potem jej wnuk książę Wacław przeniósł jej szczątki na Zamek Praski (Pražský hrad), a Ludmiła została pierwszą czeską świętą.

O duchowym znaczeniu Tetína świadczy ponadprzeciętna liczba kościołów; w miejscowości znajdują się trzy – kościół pw. św. Katarzyny, kościół pw. św. Ludmiły i kościół pw. św. Jana Nepomucena. Są cichymi świadkami miejsca, do którego przez wieki przybywały i nadal przybywają rzesze pielgrzymów. Obecnie pielgrzymka do Tetina jest zwykle organizowana w drugi weekend września.

Bogata historia Tetína, oprócz losów księżnej Ludmiły, obejmuje również budowę XIII-wiecznego zamku Tetín, który obecnie jest już tylko ruiną, pobyt czeskiego kronikarza Václava Hájka z Libočan w latach 1527– 1533, jak również spotkania odrodzeniowe na tutejszym zamku w XIX wieku. Nie bez znaczenia jest również otaczająca przyroda Obszaru Chronionego Krajobrazu Czeski Kras, którą najlepiej można podziwiać z ruin zamku, skąd rozpościera się widok na rzekę Berounkę.

Wszystkie ciekawostki historyczne, przyrodnicze i inne zwiedzający mogą poznać w miejscowym muzeum lub na utworzonej tutaj ścieżce edukacyjnej.

Pozycja