Miejsce pielgrzymkowe Święty Jan pod Skałą

Święty Jan pod Skałą (Svatý Jan pod Skalou) leży w samym sercu Czeskiego Krasu i od kilku stuleci jest odwiedzany jako miejsce pielgrzymkowe oraz cel wycieczek turystycznych. Zawdzięcza to nie tylko z pięknej przyrodzie, ale także bogatej historii związanej z terenem dawnego klasztoru benedyktynów oraz postacią pierwszego czeskiego pustelnika św. Iwana, który osiedlił się w miejscowej jaskini już pod koniec IX wieku.

Pustelnikowi nie było jednak łatwo, w jaskini kusiły go złe duchy, więc postanowił opuścić to miejsce. Gdy odchodził, na wzgórzu pod Świętojańską Skałą (Svatojánská skála) ukazał mu się św. Jan Chrzciciel, wręczył mu drewniany krzyż, którym Iwan wypędził duchy z jaskini.

Według legendy Iwan poznał również pierwszego udokumentowanego historycznie księcia Przemyślidów, Borzywoja. Po śmierci pustelnika Borzywoj kazał wybudować w tym miejscu kaplicę, która w XI wieku przeszła pod zarząd klasztoru benedyktynów w Ostrowie koło Davli (Ostrov u Davle). Kiedy około roku 1517 klasztor w Ostrowie został zniszczony, benedyktyni przenieśli się na stałe do Świętego Jana pod Skałą. Wcześniej do jaskini dobudowano kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Dalszy rozwój miejsca pod Świętojańską Skałą nastąpił pod koniec XVI wieku, kiedy to po znalezieniu domniemanych szczątków św. Iwana, do jego grobu zaczęły przybywać pielgrzymki, w których brały udział także wysoko postawione osobistości. Kościół i teren klasztorny zostały przebudowane w stylu barokowym i zachowały swój wygląd do dnia dzisiejszego.

Na szczycie Świętojańskiej Skały nad wsią znajduje się punkt widokowy z krzyżem, z którego rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na tereny klasztorne i dolinę oraz przepływający przez nią Loděnický potok.

W sezonie goście mogą zwiedzić Muzeum Świętojańskie oraz skontaktować się z Centrum Informacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Czeski Kras. Dla zwiedzających jest również dostępny kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, z którego prowadzi przejście do Groty Iwana.

Pozycja